Ƙananan rukunoni

Wannan rukuni ya ƙumshi 2 wanɗannan ƙananan rukunoni, daga cikin jimlar 2.

N