International Standard Book Number

(an turo daga ISBN (identifier))
Shafin turawa

Turawa zuwa:

International Standard Book Number a Hausan ce ana nufin Tsayayyan Lambar Littafi na duniya, lambace ce da'ake rubuta ta a kowanne littafi domin banbanta da sauran littattafai, kuma domin samun dogaru da tabbaci kan cewa abinda ke cikin littafin ingantaccen ko kuma an tsarkake shi ta hanyar bincike daga wadanda suke da ilimi a bangaren da littafin yake magana akai.

Tarihi Gyara

Manazarta Gyara