Alwala
Ablucja-meczet.jpg
ritual

Alwala Larabci wudu, aikine na ibada da ake gabatar dashi a Musulunci gabanin yin Sallah, karatun alkur'ani da sauran su. Alwala na tsaftace mutum ne daga kananan zunubbai daya gabatar baisani ba, shiyasa gabanin yin bauta, wanda ke kusantar da bawa ga ubangijinsa yasa ake gudanar da alwala da bawa yasamu tsarki da kwanciyar hankalin da zai gana da ubanginsa.