Ƴar siyasa: shine wanda yake mulkin mutane a gargajiyance ko a zamanance,kuma yana da ikon zartarwa.