Ɗan siyasa: shine wanda yake mulkin mutane a gargajiyance ko a zamanance.