Jikokin Annabi Muhammadu, ﷺ

Jikokin Annabi maza da mata
(an turo daga Jikokin Annabi)

Jikokin Annabi Jikokin Annabi Muhammadu ﷺ, suna da yawa, amman sanannu cikinsu guda biyu ne, sune Alhasan da Alhusain Yaran sayyada Fatima da sayyiduna Aliyu.

Jikokin Annabi

Manazarta gyara sashe