Sahabbai Mata sune matan da suka ga Annabi Muhammad (S A W) kuma sukayi Imani Dashi. Kuma bayansa basu kafurta ba

Sahabbai Mata

Manazarta gyara sashe