Manzo
Gebhard Fugel Moses erhält die Tafeln.jpg
Eastern Orthodox saint titles, sana'a
subclass ofbeliever Gyara
male form of labelprofetulo, пророк, Prophéit, пророк Gyara
category for eponymous categoriesQ59522371 Gyara

Manzo ko Ma'aiki

Allah Madaukakin Sarki wanda ya halicci kowa da komai yake aikowa ga wasu al'umma ko dukkan Duniya baki daya Dan suyi gargadi da zanyo al'umma daga bata. Manzo karshe da Allah ya aiko shine Manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata agareshi.

Annabawa da Manzannin AllahGyara

 • Adam AS
 • Nuhu AS
 • Lud AS
 • Hud AS
 • Salihu AS
 • Yunus AS
 • Zakariyya AS
 • Dawuda AS
 • Ayuba AS
 • Yahya AS
 • Yaquba AS
 • Ibrahim AS
 • Ishaq AS
 • Isma'il AS
 • Yusuf AS
 • Sulayman AS
 • Musa AS
 • Isa AS
 • Shu'aibu AS
 • Muhammad SAW