Kawunnan Annabi

Kawunnan Annabi (Yan uwan Mahaifinsa)

Ƴaƴan Annabi Muhammadu, ﷺ. Sune;

  1. Alkasim
  2. Abdullahi
  3. Ibrahim
  4. Rukayya
  5. Zainab
  6. Ummu Kulsum
  7. Fadimatu
Kawunnan Annabi

Jadawali gyara sashe

Manazarta gyara sashe

1-Kitabul sirra