Kawunnan Annabi

Kawunnan Annabi (Yan uwan Mahaifinsa)

Ya Yan annabi (s a w) alkasim Abdullahi. Ibrahim. Rukayya. Zainab. Ummu Kulsum fadimatu

JadawaliGyara