Farisawa

Mutanan farisa
Persian Language Location Map.svg

Farisawa Mutanan garin Farisa na kasar Iran a yanzu.