Open main menu
Mace a Burkina Faso da awakinta.

Akwiya (Capra hircus) dabba ne.