A cikin Islama, Tafkin Yalwa (Larabci: حوض الكوثر, romanized: Ḥawḍ al-Kawthar[1]) yana nufin kandami ko kogi da ke wanzu a cikin Aljanna. Addinin Musulmai na gargajiya shi ne cewa a ranar alkiyama, lokacin da za a tayar da mutane, za su tashi cikin tsananin ƙishi kuma suna ɗokin kashe shi a cikin yanayi na hargitsi. Bayan haka, Muhammadu zai zama wanda Allah ya ba shi dama don amsa roƙon masu bi don kashe ƙishirwarsu ta hanyar ba su abin sha mai sanyi da wartsakewa daga kandami.

Siffar “Filayen Taro” (Ard al-Hashr) a Ranar Kiyama, daga rubutun Futuhat al-Makkiyya na Sufi sufi da falsafa Ibn Arabi, ca. 1238. An Nuna Arshi (Al'arshin Allah), mimbari ga salihai (al-Aminun), sahu bakwai na mala'iku, Jibrilu (al-Ruh), A'raf (Shamaki), Tafkin Yawa, al- Maqam al-Mahmud (Tashar Godiya; inda Muhammad zai tsaya don yin ceto ga masu aminci), Mizan (sikelin), As-Sirāt (Gada), Jahannam (Jahannama) da Marj al-Jannat (Makiyayar Aljanna).[2]

Asalin manufarGyara

Alkur'ani yana magana kan halin da ake ciki a cikin Suratul Kawthar, amma masu tafsiri da yawa sun tabbatar da cewa ishara a cikin Surah tana nufin yawan yalwa da aka baiwa Muhammadu.[3][4] Ko ta yaya, an gane manufar tare da girmama Muhammadu musamman idan aka kwatanta da sauran Annabawa da Manzannin Allah.

Hakanan akwai wannan tunanin a cikin Kiristanci a cikin Yahaya 7: 37-38.[5]

A rana ta ƙarshe, babbar ranar idi, Yesu ya tsaya ya yi kuka, yana cewa, 'Idan kowa yana jin ƙishi, bari ya zo wurina ya sha. Duk wanda ya gaskata da ni, kamar yadda nassi ya faɗa, daga cikinsa kogunan ruwan rai za su gudana.

TasiriGyara

Ma'anar tafkin gabaɗaya shine cewa yana motsa musulmai su kasance masu sanin ranar alƙiyama da tsananin ta don haka suke shirin inganta rayuwarsu ta lahira. Hakanan yana motsa su zuwa ƙaunar Muhammadu da haɓaka ra'ayin cewa abubuwan da ke faruwa a ranar Kiyama suna buƙatar imani da gaibi kuma suna da alaƙa da dabi'a.

ManazartaGyara

  1. Houtsma, M. Th. (1993). E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936. BRILL. p. 835. ISBN 90-04-09790-2.
  2. Begley, Wayne E. The Garden of the Taj Mahal: A Case Study of Mughal Architectural Planning and Symbolism, in: Wescoat, James L.; Wolschke-Bulmahn, Joachim (1996). Mughal Gardens: Sources, Places, Representations, and Prospects Dumbarton Oaks, Washington D.C., 08033994793.ABA. pp. 229-231.
  3. Tadabbur-i-Quran by Amin Ahsan Islahi - exegesis available here
  4. Exegesis by Javed Ahmad Ghamidi
  5. https://www.biblehub.com/john/7-37.htm