Mayen kifi
Mayen kifi
Ceryle rudis

Mayen kifi (da Latinanci Ceryle rudis) tsuntsu ne.