• Gongola kogi ne ;
  • Gongola jiha daga cikin Tarayyar Nijeriya ne daga shekarar 1976 zuwa shekara 1991.