Delta
subclass ofriver mouth Gyara
named afterΔ Gyara

Delta ne da wani yanki na kwaruruka inda kogin raba Ya shimfiɗa a cikin tẽku


Delta na Nijeriya foto Delta na Nijeriya