51
natural number, odd number, centered pentagonal number, pentagonal number, stella octangula number, octadecagonal number, composite number
code௫௰௧, ௫௧, LI Gyara
prime factorUku, 17 Gyara

51 (hamsin da ɗaya) alƙalami ne, tsakanin 50 da 52.