Ashirin
natural number, abundant number, even number, dodecahedral number, pronic number, tetrahedral number, magic number, admirable number, composite number
codeV20-V20, ௨௰, ௨0, ២០, XX Gyara
Unicode character, , , ,  Gyara
prime factorBiyu, Biyar Gyara

20 (ashirin) alƙalami ne, tsakanin 19 da 21.