Sujada wata rukuni ce da ake aiwatar da ita a cikin sallah,ana karanta addu'a kamar haka "subhannalli wa bi hamdidi"

Egyptian Type e Scenes. - The great prayer. (n.d.) - front - TIMEA.jpg