Ƙananan rukunoni

Wannan rukuni ya ƙumshi wannan ƙaramin rukuni kawai.

B