Numfashi Aiki ne da ke guda na a jikin halittu masu rai, hakan na faruwa ta hanyar shigar da iska mai sanyi zuwa cikin Zuciya, domin amfanin jiki, sannan a sake fitar da iskar waje, iskar da aka fitar waje zata kasan ce iska mai zafi.