Misali gyara sashe

Wani magana ko aiki wanda yake nunawa abu mai-rai yanda zai aikata wani aiki,saboda ga gane aikin cikin sauri da iyawa.