Open main menu

Wikipedia β

Karin magana magana ce ko zance da hausawa kan yi wanda ke dauke da hikima da basira, domin yin hannunka mai sanda da huce takaici akan wani abinda aka yi maka.

MisalaiGyara

  • Kowane bakin wuta, da nashi hayaki
  • Komi tsufan zaki, ya fi saurayin kare
  • Komi jarabar bunsuru, ya kiyayi matar kura
  • Komi nisan jifa, Ƙasa zai faɗo
  • Wuta da Aljanna duka na Allah ne. Inji mai sabo