Kada (Crocodilia) dabba ce daga cikin rukunin dabbobi ma su rayuwa a kasan ruwa wato Aquatic Animals.

Kada
Distrubition of crocodiles
Kada
kada ta fito gefen rafi tana hutawa
kada