Jihadi
subclass ofAddini Gyara

Yaki saboda Allah a bisa koyarwan Addinin musulunci, ba yaki dan da'addancin da ya saba ma dokar Allah da manzon sa ba.