Giwa dabba ce. tana da girma sosai

African Bush Elephant Mikumi cropped.jpg