Gada (Sylvicapra grimmia)

Gada
Gada
ja gada tana kiwo a cikin daji
gada tana ba ɗanta nono