Ƙananan rukunoni

Wannan rukuni ya ƙumshi 16 wanɗannan ƙananan rukunoni, daga cikin jimlar 16.

U