90 (alƙalami)

(an turo daga Casaʼin)
Casaʼin
natural number, even number, pronic number, composite number
code௯௰, V20*V20*V20-!-V20*V20*V20:V20*V20*V20, ௯0, ៩០, XC Gyara
prime factorBiyu, Uku, Biyar Gyara

90 (tisa'in ko casa'in) alƙalami ne, tsakanin 89 da 91.