Bus shi ne abin hawa. Bus tafiya a kan hanya.

Benz-Omnibus, 1896
Arriva T6 nearside.JPG