Ƙumba
anatomical structure
subclass ofskin appendage Gyara
LEM IDLEM201009086 Gyara
Foundational Model of Anatomy ID54326 Gyara

'Ƙumba, Farce ko kuma akaifa, itace tsiron dake girma a saman yatsan halitta (yan'adam da dabbobi).